Verslag schoolraad 6 februari 2018

 Goedkeuring verslag 3 oktober ’17: 

OK  

 Telling 1 februari:  zie bijlage

- Totale stijging met 2 kinderen.

   Leerlingen lagere school:  + 7

   Kleuters:  - 5

- Maximum capaciteit: 500 leerlingen (50 lln per leerjaar)

   Ouderbevraging : zie bijlage

- Grootste actiepunt: VERKEER in schoolomgeving bv. Toezicht A 12, inrichting en aanleg

  fietspad … >>> Deze punten werden reeds doorgegeven aan het gemeentebestuur. Ze gaan deze

  bespreken en aandacht aan geven.

- Veel opmerkingen i.v.m. de speelplaats (situatie van voor de aanleg)

- Reacties over huiswerk zijn niet duidelijk a.d.h.v. deze bevraging >>> Wat bedoelen de ouders

   precies? Wordt er teveel of te weinig huiswerk gegeven? Moeten lln dit té zelfstandig maken?

   Nog verder bevragen aan ouders en dit uitwerken met het team.

- Ongeveer een reactie van 70% van de ouders.

- Bevraging aan ouderraad niet bepaald anoniem. Het gaat over een té kleine groep. Beter in de

  toekomst op een vergadering bespreken.

                                                                                                                                                                                             

 Speelplaats:    

- Straat verlichting was een probleem. Deze is ondertussen verwijderd en de werken zijn terug

  opgestart.

- Afwerking van ondergrond en afsluiting is haalbaar tegen het schoolfeest (24 maart ’18)

- Luifel is mogelijk wel een probleem. Deze zou dan later geplaatst worden.

 

 

 Aankopen : zie bijlage

- Lagere school: nieuwe methode wiskunde. Welke is nog niet bepaald.

- Totaal budget is lager dan vroeger.

 

 Babbelboom : 

- Dit project werd opnieuw goedgekeurd door de gemeente en zal gedurende het hele

  schooljaar verder lopen.

- In basisschool ’De kade’ en ‘secundair Olvi’ werd dit project ook opgestart.

- Op de vergadering hieromtrent waren enkel de vrije scholen aanwezig. Deze activiteit wordt

  dan ook in deze scholen georganiseerd.

- 3 x per maand Babbelboom (Nederlandse les) op dinsdagnamiddag

   1 x per maand Babbeltak (praatgroep) op dinsdagnamiddag

-Telkens 16/17 dames aanwezig.

- Deze dames boeken vooruitgang binnen de groep. Nu moet dit nog duidelijker worden buiten

   de groep.

 

  Refter: soep 

-Op dinsdagmiddag is er soepbedeling.

 Bij 4e / 5e / 6e leerjaar loopt dit goed.

       1e / 2e / 3e leerjaar is dit een wisselend succes , afhankelijk van de smaak. Jonge

       Moslimkinderen weigeren hier vaak van te eten.

-Communicatie beter op punt stellen en doorgeven aan ouders / kinderen dat de soep enkel

  met groentebouillon gemaakt wordt.

-Prijs van een refterbeurt is gestegen. Dit brengt negatieve reacties bij de ouders teweeg.

 >>> Het gaat hier om een prijsstijging voor het middagtoezicht en niet om het water dat de

      leerlingen drinken. Dit moet naar volgend schooljaar aangepast worden in het

      schoolreglement en enkel middag-TOEZICHT vermelden voor alle duidelijkheid.

 >>>Er is een idee om met een prijsvermindering te werken wanneer meerdere  kinderen

     uit eenzelfde gezin op school blijven eten. Nog geen concrete uitwerking hiervan.

 

 

Volgende vergadering: Di 19-06-18                      
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.