Eerste graad

 Huiswerkbeleid eerste graad:

 

 Om u een idee te geven hoe we onze leerlingen begeleiden met het huiswerk, hebben we voor u een aantal zaken op papier gezet: hoe en wanneer ze een taakje moeten afwerken, wanneer ze lessen moeten leren, wat van u als ouder wordt verwacht, … 

 

 1. Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven?

  • De agenda wordt op maandag, dinsdag en donderdag met de leerlingen ingeschreven.  Op woensdag en vrijdag wordt de agenda enkel ingeschreven wanneer nodig (mededelingen).  In het eerste leerjaar schrijft de klasleerkracht de agenda zelf in tot aan de herfstvakantie.

  • De leerlingen van het eerste leerjaar moeten dagelijks lezen (letterdoosje – woorden – leesboekje) en splitsingen oefenen(kaartjes).  Er zal een brief worden meegegeven vanaf wanneer de splitsingen worden aangebracht.

  • De leerlingen van het tweede leerjaar moeten dagelijks de tafels oefenen (kaartjes).  Dit start meestal eind januari.  Zij moeten ook zeer regelmatig de onthoudwoordjes inoefenen (kaartjes)

 2. Hoe leren we de kinderen een planning opmaken?

  • In het eerste en tweede leerjaar zal de leerkracht begeleidend werken.

  • Hier bijgevoegd een stappenplan dat u kan gebruiken bij het maken van het huiswerk.

  • In de agenda kan u aanvinken of iets gedaan is of niet.

 3. Wat wordt er van de ouders verwacht?

  • Zorg voor een eigen, rustig plekje waar uw kind zijn/haar huiswerk kan maken.

  • Controleer of uw kind zijn/haar huiswerk maakt en help waar nodig.

  • Het luidop lezen moet zeker goed opgevolgd worden; net zoals het leren van de splitsingen in het eerste leerjaar en de maal- en de deeltafels in het tweede leerjaar.

  • Kijk na of uw kind alles terug in zijn/haar boekentas steekt.  Kijk na of hij/zij alles bij heeft wat in de agenda geschreven staat (zwemzak, brieven, knutselmateriaal, …)

  • Interesse tonen en de kinderen aanmoedigen om hun huiswerk correct en ordelijk te maken en hun lessen grondig in te studeren.

  • Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen, het afwerken van een taak, of het instuderen van een les, dan hadden we graag dat u de leerkracht hiervan op de hoogte brengt via het agenda.

 4. De agenda dagelijks ondertekenen ter controle aub.

 5. Wanneer een leerling is ziek geweest, is het niet nodig om steeds alle taken in te halen.   

   

  TIPS

 • Kies samen met je kind een vast beginuur.

 • Spreek ook een einduur af.

 • Zorg voor een goede leeromgeving, een eigen stek.

 • Zorg voor een positieve werksfeer.

   

  EEN GOEDE WERKMETHODE:

  Je kan gebruik maken van het bijgevoegde stappenplan.

   

  HELPEN BIJ HUISWERK

 • Zoek naar een evenwicht tussen sturen en loslaten.

 • Voordoen, samen doen, doen doen.

 • Je kind heeft vooral je emotionele ondersteuning nodig.

 • Leer je kind geleidelijk aan zelfstandig werken.  Je kind kan meer dan je denkt.

   

  Zoek tijdig hulp als het met het huiswerk niet wil vlotten.  Bespreek het met de leerkracht.

  Je vindt ook heel wat tips terug op de volgende site: www.klasse.be/ouders

Tweede graad

 Huiswerkbeleid tweede graad:

Om u een idee te geven hoe we onze leerlingen begeleiden met het huiswerk, hebben we voor u een aantal zaken op papier gezet: hoe en wanneer ze taken moeten afwerken, wanneer ze lessen moeten leren, wat van u als ouder wordt verwacht, …

 1. Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven?

  • De agenda wordt dagelijks met de leerlingen ingeschreven.

  • Lessen worden meestal enkele dagen op voorhand ingeschreven met een duidelijke vermelding tegen wanneer.  De dag voordien wordt het nogmaals ingeschreven.

  • Taken of korte lessen worden de dag zelf ingeschreven tegen de volgende dag.

 2. Hoe leren we de kinderen een planning opmaken?

  • Door het grote geheel onder te verdelen in kleinere deeltjes.

  • Door herhaaldelijk erop te wijzen dat ze regelmatig moeten herhalen (noteren in de agenda à zie hierboven)

 3. Wat wordt er van de ouders verwacht?

  • Zorg voor een eigen, rustig plekje waar uw kind zijn/haar huiswerk kan maken.

  • Interesse tonen en de kinderen aanmoedigen om hun huiswerk correct en ordelijk te maken en hun lessen grondig in te studeren.

  • Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen, het afwerken van een taak, of het instuderen van een les, dan hadden we graag dat u de leerkracht hiervan op de hoogte brengt via het agenda.

 4. De agenda wekelijks ondertekenen ter controle aub.

 5. Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taken en lessen in te halen.  De leerkracht zal bepalen wat er moet ingehaald worden in overleg met de leerling.

 6. Wanneer een leerling niet in orde is (taak niet gemaakt, gevraagd materiaal niet bij, toets/agenda niet getekend, …), krijgt hij/zij een streepje.  Bij 5 streepjes krijgt de leerling een extra taak. 

   

  TIPS

 • Kies samen met je kind een vast beginuur.
 • Spreek ook een einduur af.

 • Zorg voor een goede leeromgeving, een eigen stek.

 • Zorg voor een positieve werksfeer.

   

  EEN GOEDE WERKMETHODE: HET 5 STAPPENPLAN

 1. Schoolagenda: in de schoolagenda ziet je kind wat het moet doen.

 2. Huiswerk maken: eerst doewerk zodat je kind in de juiste sfeer kan komen.

 3. Lessen leren en controleren: schema’s maken helpt.  Help je kind door zijn les op te vragen.

 4. Werk voor later maken: grotere opdrachten moet je kind in stukken doen.

 5. Afsluiten: schoolagenda controleren, schooltas maken en opruimen.

   

  HELPEN BIJ HUISWERK

 • Zoek naar een evenwicht tussen sturen en loslaten.

 • Voordoen, samen doen, doen doen.

 • Je kind heeft vooral je emotionele ondersteuning nodig.

 • Leer je kind geleidelijk aan zelfstandig werken.  Je kind kan meer dan je denkt.

   

  Zoek tijdig hulp als het met het huiswerk niet wil vlotten.  Bespreek het met de leerkracht.

  Je vindt ook heel wat tips terug op de volgende site: www.klasse.be/ouders

Derde graad

 Huiswerkbeleid derde graad:

 

Om u een idee te geven hoe we onze leerlingen begeleiden met het huiswerk, hebben we voor u een aantal zaken op papier gezet: hoe en wanneer ze taken moeten afwerken, wanneer ze lessen moeten leren, wat van u als ouder wordt verwacht, …

 1. Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven?

  • De agenda wordt dagelijks met de leerlingeningeschreven.

  • Lessen worden een week op voorhand ingeschreven met een duidelijke vermelding tegen wanneer.  De dag voordien wordt het nogmaals ingeschreven of mondeling herhaald.

  • Taken of korte lessen worden de dag zelf ingeschreven tegen de volgende dag.

 2. Hoe leren we de kinderen een planning opmaken?

  • Door het grote geheel onder te verdelen in kleinere deeltjes.

  • Door herhaaldelijk erop te wijzen dat ze regelmatig moeten herhalen (noteren in de agenda à zie hierboven)

  • Door in het begin van het schooljaar de leerlingen te leren plannen aan de hand van het schema in bijlage.

 3. Wat wordt er van de ouders verwacht?

  • Zorg voor een eigen, rustig plekje waar uw kind zijn/haar huiswerk kan maken.

  • Interesse tonen en de kinderen aanmoedigen om hun huiswerk correct en ordelijk te maken en hun lessen grondig in te studeren.

  • Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen, het afwerken van een taak, of het instuderen van een les, dan hadden we graag dat u de leerkracht hiervan op de hoogte brengt via het agenda.

 4. De agenda wekelijks ondertekenen ter controle aub.

 5. Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om steeds alle taken en lessen in te halen.  De leerkracht zal bepalen wat er moet ingehaald worden in overleg met de leerling.  Zo weet de leerling wat hij/zij moet inhalen.  Het is de taak van de leerling om aan de leerkracht hulp te vragen wanneer hij/zij terug is.

 6. Wanneer een leerling niet in orde is (taak niet gemaakt, gevraagd materiaal niet bij, toets/agenda niet getekend, …), krijgt hij/zij een - punt.  Bij 4 – punten (5de leerjaar)/3 – punten (6de leerjaar) krijgt de leerling een extra taak. 

   

  TIPS

 • Kies samen met je kind een vast beginuur.

 • Spreek ook een einduur af.

 • Zorg voor een goede leeromgeving, een eigen stek.

 • Zorg voor een positieve werksfeer.

   

  EEN GOEDE WERKMETHODE: HET 5 STAPPENPLAN

 1. Schoolagenda: in de schoolagenda ziet je kind wat het moet doen.

 2. Huiswerk maken: eerst doewerk zodat je kind in de juiste sfeer kan komen.

 3. Lessen leren en controleren: schema’s maken helpt.  Help je kind door zijn les op te vragen.

 4. Werk voor later maken: grotere opdrachten moet je kind in stukken doen.

 5. Afsluiten: schoolagenda controleren, schooltas maken en opruimen.

  Leerlingen kunnen gebruik maken van het bijgevoegd schema voor het plannen van hun taken en lessen.

   

  HELPEN BIJ HUISWERK

 • Zoek naar een evenwicht tussen sturen en loslaten.

 • Voordoen, samen doen, doen doen.

 • Je kind heeft vooral je emotionele ondersteuning nodig.

 • Leer je kind geleidelijk aan zelfstandig werken.  Je kind kan meer dan je denkt.

   

  Zoek tijdig hulp als het met het huiswerk niet wil vlotten.  Bespreek het met de leerkracht.

  Je vindt ook heel wat tips terug op de volgende site: www.klasse.be/ouders
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.