Onze School

De Reuzenboom…

… de school waar ieder blaadje groeit.

 

We zijn een gemotiveerd en enthousiast leerkrachtenteam dat kinderen kansen geeft om te groeien en te lerenEr is een grote diversiteit tussen de inwoners van de buurt en dus ook in de leerlingenpopulatie van onze school.  We bieden zorg aan ieder kindWe willen op een respectvolle manier omgaan met de kinderen, de ouders en elkaar.

 

Wij zijn een school…

 

I … waar open communicatie en een goede samenwerking belangrijk zijn.

 

We streven als school naar een vlotte, open en duidelijke communicatie met alle betrokkenen:  ouders, kinderen en externen.

Een goede samenwerking en verstandhouding met ouders is voor ons belangrijk met het oog op de groei van de kinderen.  Openheid, vertrouwen, luisterbereidheid en samenwerking eisen een wederzijdse respectvolle omgang met elkaar.

Van een school met een open communicatie en een goede samenwerking met alle betrokkenen, worden ook en vooral de kinderen beter!

 

II … waar een gemotiveerd team kwaliteitsvol onderwijs biedt.

 

Een enthousiast, gemotiveerd team - met een hart voor kinderen - biedt kwaliteitsvol onderwijs in De Reuzenboom.  Ons streefdoel is dat alle kinderen zich op elk gebied zo goed mogelijk ontwikkelen.

Met ons onderwijsaanbod willen we kinderen stimuleren, motiveren en uitdagen om stapsgewijs de werkelijkheid in al zijn facetten te verkennen en te ontdekken.  We respecteren de kinderen in hun eigenheid. 

We willen kinderen begeleiden naar zelfstandigheid en hen verantwoordelijkheid geven.  Ook discipline om goed te kunnen werken, is essentieel.

 

III … waar ieder kind zichzelf mag zijn.

 

Elk kind kansen geven, daar is het ons om te doen!  Kinderen aanvaarden zoals ze zijn met hun mogelijkheden en talenten.

We leren kinderen doorzetten.  Ze krijgen de ruimte om te experimenteren.  Zo kunnen ze uitgroeien tot gelukkige kinderen!

Complimenten geven en krijgen, zorgt voor groeikracht.

We zullen differentiëren en zorgbegeleiding inzetten om elk kind maximale groeikansen te bieden binnen onze mogelijkheden.

 

Wij willen bovenal een school zijn waar respect, plezier en discipline de dragende waarden zijn. Deze waarden geven richting aan ons handelen en willen we laten oplichten op school. Dit willen we onze kinderen voorleven en bijbrengen!

Dit alles willen we waarmaken in een veilige, geborgen, vriendelijke en gemoedelijke sfeer, ondersteund door een duidelijke structuur en heldere afspraken.

 

IV … waar geloven ruimte krijgt en inspireert.

 

Onze school is een eigentijdse katholieke school.

We verwachten wel dat wie kiest voor onze school, openstaat en zich loyaal opstelt voor deze dimensie van ons opvoedingsproject.

Alle kinderen volgen in onze school de katholieke godsdienstles. Ze leren Jezus en verhalen uit de Bijbel kennen.

De dragende waarden die we willen voorleven en doorgeven aan onze kinderen vinden hun oorsprong in de christelijke traditie. 

We maken in onze klas bewust ruimte en tijd vrij om samen met de kinderen te bidden en te danken, te luisteren en samen op weg te gaan.

Sterke momenten in het kerkelijk jaar willen we samen - op schoolniveau - vierend en bezinnend met elkaar beleven. Nooit worden leerlingen verplicht om actief aan christelijke gebeden en rituelen deel te nemen, wel om erbij te zijn en respectvol om te gaan met onze gebruiken. Ook ouders worden uitgenodigd op onze schoolvieringen.

Samen genieten van de sfeer van het samenzijn versterkt de samenhorigheid en schept verbondenheid.

 

Het schoolreglement 

Afspraken en Regels in onze school

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.